Een motorclub met een Islamitische grondslag

IMAN is een actieve motorclub met een Islamitische grondslag. Dit houdt in dat wij de Islamitische leefregels in acht nemen bij het organiseren van activiteiten en in ons gedrag. Daarnaast proberen wij zowel tijdens onze Nederland- en buitenlandse ritten een moskee te bezoeken en contact te maken met de lokale Islamitische gemeenschap.

Onze activiteiten

Wij houden ons bezig met het twee-wekelijks organiseren van activiteiten zoals binnen- en buitenlandse motorritten, cursussen, sport activiteiten en gezellige bijeenkomsten.

Lidmaatschap

Wij werken met leden die contributie betalen en zodoende lid zijn van IMAN. Door middel van lidmaatschap proberen wij de binding die leden met de club hebben te versterken. Met de gelden die worden behaald middels het lidmaatschap wordt de club tevens geprofessionaliseerd.

Clubhuis

Wij hebben geen vast clubhuis, maar wel een vaste ruimte die wij altijd mogen gebruiken op de dagen dat wij een activiteit hebben. Deze ruimte bevindt zich in Utrecht en is bekend bij de leden. Wij komen hier vaak samen voor een rit, bij vergaderingen en overige educatieve bijeenkomsten.

Meer informatie over onze club volgt snel.