Ledenvergadering december 2020

Zoals ieder jaar houden we twee ledenvergaderingen om samen met de leden de eerste of tweede helft van het jaar door te nemen, feedback te verzamelen en ideeën uit te wisselen over onze club.

Ditmaal zal de ledenvergadering in december iets anders worden georganiseerd i.v.m. de corona-maatregelen. Op locatie zullen er een beperkt aantal leden aanwezig mogen zijn. Voor de overige leden die het niet op locatie kunnen bijwonen zorgt het bestuur dat de vergadering ook digitaal kan worden bijgewoond.

We vragen iedereen zich wel van te voren te registeren via de link die in de email is verstuurd. Ook als je niet kunt komen vragen we je om het formulier in te vullen en aan te geven dat je niet aanwezig kunt of wilt zijn.

Vergeet ook niet je agendapunten in te sturen als je deze tijdens de vergadering wilt bespreken.

We hopen zoals ieder jaar weer op een grote opkomst en hopen deze vergadering te kunnen gebruiken om gezamenlijk onze club nog beter te maken!